Fax Now: (925) 132-4545


Telefon: 0720.877.877


Email: contact@giucristglobal.ro

Interdictii pentru protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale

-este interzis sa se realizeze constructii de orice fel in zona de siguranta a obiectivelor de gaze naturale, in cazul in care, in mod exceptional, este necesar ca
pe terenul pe care sunt amplasate acestea sa se execute o constructie, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificarilor necesare, cu respectarea
tuturol prevederilor referitoare la proiectarea si executia lucrarilor in sectorul gazelor naturale si sub conditia cedarii in patrimoniul operatorului a
bunului rezultat
-este interzis sa se sapaturi sau lucrari de orice fel in zona de protectie a obiectivelor de gaze naturale, fara avizul prealabil a operatorului de sistem
-este interzis sa se depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protectie a obiectivelor de gaze naturale
-este interzis sa se intervina in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Cookies / Confidentialitate / ANPC