Fax Now: (925) 132-4545


Telefon: 0720.877.877


Email: contact@giucristglobal.ro

Ce contine un dosar de gaze (proiect)?

Documentatiile tehnice (proiect) pentru executarea lucrarilor in sistemul de alimentare cu gaze naturale se intocmesc in conformitate cu prevederile prezentelor norme
tehnice si legislatiei in vigoare si contin, cel putin, urmatoarele elemente:
Piese scrise:
Date generale:
-denumirea obiectivului de investitii
-amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)
-titularul investitiei
-beneficiarul invetitiei
-date de identificare ale proiectantului si instalatorului sau autorizat ANRE, confirmare prin semnatura si stampila
-date de identificare ale executantului si instalatorul sau autorizat ANRE, confirmate prin semnatura si stampila
Date tehnice ale investitiei
-memoriul tehnic care sa contina descrierea lucrarilor, cu referiri la amplasament, studiul geotehnic, seismicitate, categoria de importanta a lucrarilor, masuri
de evitare a patrunderii infiltratiilor de gaze in cladiri si de evacuare a eventualelor infiltratii de gaze din cladiri, etc
-memoriu de specialitati care sa contina procedurile specifice de executie a lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, caracteristicile
si calitatile materialelor folosite, verficarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune, masuri de protectia muncii, protectia mediului, aparare impotriva
incendiilor, etc
-breviar de calcul pentru dimensionarea elementelor de instalatii si de constructii
Costuri estimative ale investitiei
-lista cantitatilor de lucrari
-devizul general al lucrarilor
Avize si acorduri
-acordul de acces la CA (operatorul conductelor de alimentare din amonte), la SNT ( sistemul national de transport) sau la SD ( operatorul sistemului de disntributie)
dupa caz, in original
-certificatul de urmanism cu avize si acordurile cerute prin acesta
-referatul de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii
-autorizatia de constrire
Piese desenate:
-planul de amplasare in zona, intocmit la scara: 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000 sau 1:500, dupa caz
-planul lucrarilor, cu toate elementele necesare executarii acestora, cu indicarea instalatiilor proiectate si existente, intocmit la scara: 1:1000, 1:500:, 1:100,
1:50, dupa caz
-schema de calcul si/sau schema izometrica
-profiluri/sectiuni cu indicarea instalatiilor proiectate si existente
-dupa caz se mai indica: diametrul si lungimea conductelor, diamentrul si lungimea tuburilor de protectie, armaturile, debitul si presiunea, aparate consumatoare
de combustibili gazosi, etansarea intrarii conductelor prin peretii subsolului si/sau prin planseul peste subsol, ventilarea subsolului etc
-pe planul lucrarilor instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale se indica, pentru incaperile in care sunt montate aparate consumatoare de combustibili
gazosi, volumele, marimea suprafetelor vitrate si dimensiunile elementelor ce asigura accesul aerului necesar arderii si/sau evacuarea gazelor arse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

Cookies / Confidentialitate / ANPC