Fax Now: (925) 132-4545


Telefon: 0720.877.877


Email: contact@giucristglobal.ro

Folosirea maşinilor cu absorbţie pentru climatizarea clădirii

 Tehnologia există de peste 250 de ani, iar utilizarea chillereior cu absorbţie a cunoscut şi perioade de glorie, dar şi de uitare. Avansul tehnologiei a făcut însă ca, în perioada contempo­rană, să revină în atenţie datorită avantajelor de netăgăduit: asigurarea în totalitate a răcirii, în­călzirii şi preparării apei calde pentru o clădire de birouri, automatizarea super avansată şi economii semnificative.

Bazele principiului absorbţiei au fost puse încă din 1755, când William Cohlen a obţinut o cantitate mică de gheaţă prin evaporarea apei, utilizând un clopot de sticlă vidat. 22 de ani mai târziu, Gerald Nehren foloseşte ca mediu de lucru soluţia binară apă-acid sulfuric. Acidul sulfuric creştea viteza de evaporare a apei datorită proprietăţilor sale higroscopice, locul vaporilor absorbiţi fiind luat de vaporii nou formaţi. In 1824, Michael Faraday a fost cel care a demonstrat efectul frigorific al unui ciclu cu absorbţie prin utilizarea amoniacului ca agent frigorific şi a clorurii de argint ca mediu absorbant. De atunci au fost propuse numeroase sisteme cu absorbţie utilizând diverse combinaţii agent frigorific – mediu absorbant. Echipamentele care funcţionează pe baza absorbţiei cunosc un apogeu în anii ’50-’70, când cele trei mari firme în domeniu (CARRIER, TRANE şi YORK) extindeau piaţa cu produse destinate climatizării. Ulterior, piaţa americană a înregistrat un recul, însoţit însă de o expansiune simultană în Japonia, ca urmare a exportului de tehnologie americană.

S-a ajuns, astfel, ca în deceniul al nouălea jumătate din clădirile mari din Japonia şi o cincime din cele americane să fie răcite şi încălzite prin intermediul chillereior cu absorbţie.

Tehnologia şi gama produselor fabricate

Gama produsă de cei mai importanţi fabricanţi cuprinde două clase de produse, a căror funcţionare se bazează pe fenomenul absorbţiei în soluţia de bromură de litiu (mediul absorbant) a vaporilor de apă (agentul frigorific):

» tipul DFA (direct fired absorption) – modele de maşini cu absorbţie cu ardere directă de combustibili gazoşi sau lichizi, utilizate simultan sau succesiv pentru climatizare, încălzire şi apă caldă menajeră, având în general puteri frigo-termice de peste 150-200 kW, mergând până la circa 20 MW;

» tipul IFA(indirect fired absorption) – modele de maşini cu absorbţie cu ardere indirectă, utilizate doar pentru climatizare, având puteri de la circa 200 până la peste 20 MW şi utilizând ca sursa generatoare aburul, apa caldă sau fierbinte, gazele de ardere, energia solară sau geotermală.

Avantaje

» Produsele pot îmbina într-un singur echipament toate cele trei funcţii de bază asociate sistemelor HVAC din clădiri: încălzire, răcire şi preparare apă caldă de consum. Rezultă economii financiare importante privind investiţiile (lipsa cazanelor, a transformatorului şi infrastructurii electrice) şi cheltuieli de proiectare, de management, de exploatare sau de întreţinere.

» în cazul produselor cu ardere directă de gaze naturale, costul energiei utilizate scade substanţial, ţinând cont că în România 1 MWh termic este de circa două ori mai ieftin decât 1 MWh electric. Consumul de energie electrică este foarte mic, practic neglijabil comparativ cu consumul electric al unui răcitor cu compresoare.

• Agregatele cu absorbţie în soluţie apoasă de LiBr pot utiliza aproape orice tip de energie termică, fie că provine de la soare, de la biomasă, combustibili fosili, gaze de ardere reziduale (> 230° C), abur rezidual (> 0,6 MPa), apă caldă (> 75° C) sau apă fierbinte (160° C).

» Maşinile cu absorbţie fac parte din generaţia de echipamente ecologice moderne utilizate în era digitală. Ele folosesc apa ca agent caloportor, fluid natural fără nicio influenţă negativă asupra mediului înconjurător (GEWI = 0).

• Agregatele cu absorbţie sunt deseori însoţite de o ofertă integrată de servicii, incluzând proiectare, instalare, PIF, service în garanţie şi postgaranţie, inclusiv o monitorizare în timp real (prin linie telefonică IDD sau linie internet).

» Maşinile cu absorbţie se pot amplasa atât în spaţii închise, cât şi în exteriorul clădirilor, zgomotul produs în timpul funcţionării fiind inferior celui caracteristic chillerelor cu compresie mecanică şi consum de energie electrică.

» Chillerele cu absorbţie se pretează utilizării pentru clădiri de birouri, hoteluri, spitale, bănci, hipermarketuri, sedii administrative ale instituţiilor publice etc. Automatizarea lor super avansată le asigură un grad maxim de securitate în funcţionare, existând chiar posibilitatea de a fi supravegheate doar de la distanţă prin intermediul internetului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

Cookies / Confidentialitate / ANPC