Fax Now: (925) 132-4545


Telefon: 0720.877.877


Email: contact@giucristglobal.ro

Eficienţă pentru industria românească – soluţii energetic de gradul zero

Pentru cei mai mulţi manageri de companii, rentabilizarea energetică se reduce doar la a realize economii de combustibil şi de energie termică şi electrică. Aceste măsuri sunt importante, dar nici pe departe suficiente pentru a maximiza profiturile, crescând competivitatea afacerii pe piaţă. Economiile vor fi neimportante şi pe termen scurt, în raport cu proiectele de eficienţă energetică, o întreagă gamă de servicii energetice specifice, destinate rentabilizării reale şi unui control eficient al costurilor.

Costurile cu energia reprezintă o cotă important din costurile globale de producţie în majoritatea sectoarelor industriale, cu atât mai mult cu cât mare parte dintre tehnologiile şi echipamentele folosite la ora actual consumă mai multă energie decât este strict necesară procesului de fabricare respectiv. În acelaşi timp, există companii care trebuie să facă faţă unei concurenţe acerbe pe piaţă şi în consecinţă sunt forţate să opereze cu profituri foarte reduse. Proiectele de eficientizare energetică se pot dovedi soluţia salvatoare de creştere a profitului unui agent economic, iar experienţele companiilor din ţările dezvoltate au dovedit că, folosind un astfel de program, se ajunge la economii de energie de peste 30%, cu indicatori financiari acceptabili.

Proiecte integrate

Un astfel de proiect integrat, cum este cel pus la dispoziţie clienţilor business de GDF SUEZ Energy România, companie afiliată celui mai mare grup energetic la nivel mondial, Grupul GDF SUEZ, acoperă întreaga gamă de necesităţi şi poate garanta sporire netă a eficenţei energetice, iar principalele sale elemente sunt:

-auditul energetic;

– consultanţa de specialitate (recomandări şi planuri de acţiune, studii de fezabilitate);

-variantele de soluţii tehnice;

– facilitarea accesului la soluţiile de finanţare;

– execuţia şi managementul mentenanţei sistemelor.

Variantele tehnice se referă la instalarea unor sisteme de cogenerare a energiei (atât termică, cât şi electrică), la îmbunătăţirea proceselor tehnologice, la izolarea pereţilor acoperişurilor şi a podelelor, la recuperarea căldurii generate de unele procese tehnologice precum şi la soluţii de eliminare a timpilor morţi din funcţionarea utilajelor şi echipamentelor. Astfel de investiţii sunt apte să aducă reduceri de facturi chiar şi de 70%, iar companiile pot apela pentru finanţare la fonduri nerambursabile destinate atât studiilor iniţiale de eficienţă şi fezabilitate, cât şi realizării efective a proiectului propus. Construită în parteneriat cu Tractebel Engineering şi Cofely, firme din Grupul GDF SUEZ, oferta de eficienţă energetic adresată companiilor aduce o serie de beneficii certe prin analizarea modului de utilizare a energiei şi identificarea pierderilor, dar şi prin propuneri de soluţii tehnice şi de finanţare. Experienţa Grupului GDF SUEZ în managementul unor astfel de proiecte de eficientizare energetică arată că, pentru potenţialul de economisire, se poate sconta pe valori de economisire de 5-15% la consumatorii mari de energie, cei care de regulă au unele programe de management energetic şi de 10-30%, şi chiar mai mult, la consumatorii mici la care, de cele mai multe ori, managementul energetic nu reprezintă o preocupare curentă. Avantajele care se obţin sunt multiple: de la cele tehnice şi economice la cele sociale şi nu în ultimul rând la cele privind impactul asupra mediului. De asemenea, un avantaj demn de luat în calcul îl reprezintă şi asigurarea, în mod gratuit, de consultanţă tehnică prin Tractebel Engineering, iar faţă de alte tipuri de finanţare se poate miza, în funcţie de amploarea proiectului, pe rapiditatea obţinerii de fonduri europene parţial nerambursabile şi pe un ecart mai larg al posibilităţilor de folosirea a sumelor respective.

Etapele eficientizării energetice

Există o serie de metode de îmbunătăţire a eficienţei energetice a proceselor industriale, iar un rol primordial este jucat de bilanţurile energetice. Bilanţul energetic reprezintă procedura de colectare şi analiză a datelor referitoare la consumul de energie în scopul stabilirii cât mai precise a structurii sale pentru o unitate industrială, instalaţie sau echipament şi de identificare a posibilităţilor de economisire a energiei. Primul pas constă în analiza structurii consumului de resurse energetice, când se stabileşte nivelul indicatorilor de eficienţă energetică, urmată de elaborarea de documen taţii specifice pe tipuri de consumatori şi de analize energo- tehnologice a soluţiilor performante care sunt recomandabile pentru implementare. Ulterior, se ajunge la etapa de proiect, care cuprinde indicaţiile de cuantificare a costurilor, soluţiile tehnice aplicabile precum şi modul de calcul al efectelor scontate şi al eforturilor de investiţii ierarhizate din punct de vedere financiar. Aceasta este şi cea mai sensibilă fază dintr-un demers de eficientizare energetică. Soluţia profesională este realizarea unui proiect complet, de multe ori inovativ, adaptat unor modalităţi tehnice de top, care să se potrivească cel mai bine profilului companiei beneficiare şi care să fie ulterior pus în practică la un înalt nivel de execuţie. Rezultă un potenţial ridicat de reducere a costurilor proprii cu energia şi a impactului asupra mediului, prin identificarea şi corectarea ineficienţelor din procesele tehnice.

Soluţii integrate de top

Etapele principale de realizare a unui asemenea tip de proiect combinat, precum cel propus de GDF SUEZ Energy România, Cofely şi Tractebel Engineering, sunt:

– Evaluarea prin audit energetic, adică o investigaţie completă a modului de consum al energiei, care să permit companiei să studieze fiecare componentă a proceselor industriale, stabilind o imagine generală a consumului energetic, să identifice elementele de ameliorat şi să facă o estimare a economiilor posibile, precum şi să propună soluţiile prioritare şi să facă o evaluare a investiţiilor necesare. Auditul energetic poate fi aplicat clădirilor, instalaţiilor termice şi celor electrice sau poate fi unul complex;

-Realizarea studiilor de fezabilitate, cărora li se adaugă proiectele de investiţii (proiectare, achiziţie echipamente şi instalaţii, implementare soluţii, management şi asistenţă tehnică, precum şi un plan de dezvoltare durabilă), alături de consultanţa oferită continuu în vederea aplicării pentru obţinerea finanţării;

-Oferta de soluţii, care cuprinde consultanţa tehnică pentru înlocuirea echipamentelor vechi (compresoare, cazane, maşini, sisteme de răcire etc.), folosirea de noi tehnologii, alături de soluţii specifice pentru recuperarea căldurii, izolarea clădirilor, producerea combinată de energie termică şi electricitate, automatizarea proceselor, modernizarea liniilor de producţie şi alegerea sistemelor de iluminat;

– Realizarea efectivă, partea care asigură punerea în practică a soluţiilor de eficienţă energetic şi care poate acoperi toată gama existent la ora actuală: de la cogenerare (producerea combinată de energie electrică şi termică) la includerea de surse de energie regenerabilă, la recuperarea energiei din procese sau de la implementarea de sisteme de automatizare şi dispozitive de înaltă eficienţă, pentru reducerea consumurilor, la recuperarea şi valorificarea energetică a deşeurilor.

Printre soluţiile accesibile se numără: înlocuirea vechilor boilere cu sisteme complexe de încălzire, integrarea de sisteme de aer condiţionat şi ventilare şi de sistemede răcire comandate la distanţă, asigurarea,operarea şi monitorizarea de sprinklere şisisteme de protecţie la incendiu. Ca noutate deultimă oră, proiectele pot include proiectarea şirealizarea la costuri minime de reţele de distribuţie eficiente energetic, pentru fluide cum arfi: centrale electrice cu ciclu combinat sau pebiomasă, reţele de încălzire şi răcire, puncte termicecu pompe comandare prin variatoare defrecvenţă ori centrale termice;

Operarea şi administarea sistemelor, o etapă de management profesional, post-implementare, orientată spre costurile şi eficienţa proceselor operaţionale şi care asigură servicii dedicate ce acoperă principalele probleme legate de instalaţiile tehnice ale clădirilor. Etapa cuprinde operaţiuni de reducere a consumurilor de energie şi utilităţi, creşterea performanţelor tehnice şi a duratei de viaţă a echipamentelor prin mentenanţă şi inspecţii, reparaţii, modernizare, monitorizare la distanţă prin dispecer, contractare energie şi instalare precum şi prin optimizarea consumurilor de energie şi maximizarea fiabilităţii în funcţionare.

Efecte pe termen lung

Un astfel de sistem de eficientizare energetic integrat este realizat modular şi poate fi aplicat cu uşurinţă în instalaţii de orice dimensiune, iar economiile obţinute prin operaţiile de mentenanţă asigură perioade scurte de amortizare a investiţiilor. În plus, soluţiile integrate au efecte de lungă durată şi pot asigura com paniilor atingerea obiectivelor lor de competitivitate, durabilitate şi siguranţă. Se pot enumera:

Efecte tehnico-economice

– Cresc proporţional posibilităţile de dezvoltare viitoare în condiţii de eficienţă energetică îmbunătăţită;

– Se diminuează costurile pentru resurse energetice din import;

– Scad costurile pentru energie şi implicit costurile totale, crescând capacitatea companiilor de a rămâne pe piaţă în condiţiile unei concurenţe din ce în ce mai agresive.

Efecte sociale:

– Creşte nivelul de trai al angajaţilor, prin îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi sănătate atât la locul de muncă, precum şi ca urmare a micşorării impactului asupra mediului;

– Se generază o diversificare şi o reducere a preţurilor şi a tarifelor pentru bunurile şi serviciile oferite pe piaţă, ca urmare a efectelor concurenţei între producători.

Efecte asupra mediului:

– Creşterea eficienţei energetice implică o reducere a emisiilor de noxe în procesele industriale de aplicare, dar şi la nivelul producătorului de energie finală, prin diminuarea consumurilor specifice de energie pe produs

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

Cookies / Confidentialitate / ANPC