Fax Now: (925) 132-4545


Telefon: 0720.877.877


Email: contact@giucristglobal.ro

Liberalizarea pieţei de energie – pierdere sau câştig?

Procesul de liberalizare a pieţei de energie din România, ceva mai frânat, mai îngreunat şi mai întârziat decât în restul Uniunii Europene, naşte destule semne de întrebare: Care sunt oportunităţile de afaceri apărute după liberalizarea pieţei de electricitate şi gaze naturale? Asistăm la o creştere a competitivităţii energetice, la o sporire a investiţiilor? Care va fi impactul economic în sectorul energetic, dar şi asupra companiilor consumatoare?

Statisticile şi datele Comisiei Europene confirmă faptul că economia românească este printre cele mai energofage din Europa. Pentru a aduce un aport de 1.000 euro la produsul intern brut se consumă de patru ori mai mult decât media consumurilor celorlalte ţări europene. În faţa acestei ineficienţe, soluţia experţilor constă în continuarea liberalizării pieţei energetice, în aşa fel încât pe termen mediu şi lung, preţurile energiei produse pe plan intern (gaze naturale şi energie electrică) să tindă către cele internaţionale. Efortul financiar receptat de consumatorii din piaţă, atât companiile cât şi populaţia, va fi mai mare în anii următori, scumpiri ale energiei urmând să se facă din 2013, conform surselor oficiale ale Ministerului Economiei, iar până în 2015, energia din producţia internă şi cea din importuri, în special gazele naturale, urmate de electricitate, să fie vândută la preţuri de piaţă liberă europeană.

NU MAI SCUMP, CI MAI IEFTIN

În ciuda acestor previziuni, specialiştii Comisiei Europene afirmă, într-o analiză realizată în colaborare cu Expert Forum (EFOR) şi Societatea Academică din România (SAR) că, în condiţiile unei liberalizări rapide şi a unei organizări a pieţei unice a energiei electrice şi a gazelor naturale, preţurile pentru consumatorii finali nu ar exploda, ci chiar ar putea fi mai scăzute decât acum. În condiţiile dereglementării, în care pe piaţă ar pătrunde cantităţi mari de energie ieftină (incluzând aici şi energia obţinută din surse alternative – eoliană, solară sau geotermală) şi care va beneficia de condiţii similare cu energialivrată acum în sistem subvenţionat, companiile consumatoarear avea posibilitatea alegerii furnizorului şi implicit aaccesului la preţul cel mai scăzut. În plus, pentru a evita oexplozie a costurilor şi a păstra productivitatea crescută şiimplicit competitivitatea pe piaţă, companiile cu consumurimari, aşa cum sunt cele metalurgice sau chimice, care utilizeazăcantităţi uriaşe de gaze şi electrictate, vor trebui să îşireanalizeze activităţile şi să îşi îmbunătăţească eficienţaenergetică. Primul pas ar consta în realizarea unui audit energetic,care să stabiliească căile de eficientizare energetică,inclusiv a clădirilor, apoi de îmbunătăţire a tehnologiilor deproducţie şi apelul la noile tehnologii, care asigură un consummult mai redus de energie. Tendinţa Directivelor energeticeuropene pentru o piaţă unică funcţională de energie în totspaţiul UE este de a stabili clar condiţiile deregularizării, caresă permită companiilor accesul pe piaţă, dând consumatorilorposibilitatea de a-şi schimba furnizorul de gaze sau electricitate,de a separa monopolul de latura competitivă, de afurniza şi de a reglementa accesul la reţele, pentru o maimare concurenţă şi o favorizare a scăderii preţurilor.

SOLUŢII DE CÂ{TIG PENTRU COMPANII

Un efect ce se poate dovedi benefic asupra profiturilor companiilor, impus de existenţa acestei pieţe libere a energiei, este creşterea concurenţială în detrimentul vechii configuraţii a sectorului energetic. Numărul furnizorilor şi operatorilor cu cote de piaţă de peste 1% de pe piaţa de energie din România tinde să crească, gradul de concurenţă ridicat fiind cel ce va dicta activitatea acestora. Pentru o sporire a profiturilor se poate dovedi salutară şi mutarea „centrului de greutate“ din sfera preţului în cea a serviciilor oferite şi a optimizării activităţii. Rezultatul: preţul din ce în ce mai mic oferit de furnizori clienţilor lor de pe piaţa liberă, precum şi diversificarea serviciilor dedicate consumatorilor-companii, un efect care până acum aproape nu a existat. În acest moment GDF SUEZ Energy România oferă unele dintre cele mai complete oferte de eficientizare energetică pentru companii existente pe piaţă, modalităţi sigure pentru scăderea costurilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

Cookies / Confidentialitate / ANPC