Fax Now: (925) 132-4545


Telefon: 0720.877.877


Email: contact@giucristglobal.ro

Statul subvenţionează energia produsă în cogenerare

Intreprinzătorii care vor decide să investească în centrale electrice în cogenerare vor fi ajutaţi de stat prin acordarea unui bonus anual pentru fiecare MWh livrat în sistem. Doar de la anul însă şi după ce proiectul de hotărâre de guvern care prevede tocmai acest lucru va fi acceptat de Comisia Europeană.în prezent, un astfel de ajutor de stat nu există,însă autorităţile sunt de părere că, din 2009, va începe aplicarea lui.

In luna aprilie, Agenţia Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care prevede crearea unei scheme de sprijinire a producătorilor în co­generare cu fonduri provenite din taxarea consumatorilor şi exportatorilor de energie.

Schema de sprijin de tip bonus se va aplica în perioada 2009-2022 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, consumatorilor, furnizorilor, operatorilor de reţea şi administratorului acesteia, reprezentat de compa­nia naţională de transport a energiei, Transelectrica, şi de operatorul pieţei de energie, OPCOM, potrivit proiectului de act normativ.

„Fondurile necesare în vederea aplicării schemei de spri­jin se constituie prin încasarea lunară a contribuţiei pentru cogenerare de la toţi consumatorii de energie electrică, precum şi de la furnizorii care exportă energie.

ANRE determină anual valoarea contribuţiei pentru cogenerare, pe baza necesarului de venituri pentru plata bonusurilor şi pentru administrarea schemei de sprijin, precum şi a cantităţii de energie necesară pentru acoperi­rea curbei de consum intern şi pentru vânzare la export.

Contribuţia pentru cogenerare este stabilită anual prin ordin al preşedintelui ANRE şi poate fi modificată semes­trial”, se arată în documentul agenţiei.

Nu toate tipurile de energie vor fi incluse în plata contribuţiei pentru cogenerare. Energia provenită din surse regenerabile vândută de furnizori consumatorilor, energia folosită de producătorii în cogenerare pentru autoconsum (energia utilizată de un producător pentru activităţile pe care le desfăşoară, care nu include consumul propriu tehnologic al unei centrale), precum şi energia vândută unui consumator racordat direct la centrala în cogenerare sau la o staţie de transformare aflată pe teritoriul acesteia vor fi exceptate.

Premiul întâi pentru gazele de la distribuitori

Producătorii de energie în cogenerare eligibili sunt cei care folosesc gazele naturale din reţeaua de distribuţie şi de transport, precum şi utilizatorii de combustibili lichizi şi solizi.

„Schema de bonus va face distincţie în ceea ce priveşte valoarea în funcţie de tipul de combustibil folosit. Banii vor proveni de la consumatori şi exportatorii de energie şi vor fi incluşi în tariful de transport”, ne spune Nicolae Opriş, preşedintele ANRE. Mecanismul se va aplica unei centrale pentru cel mult 11 ani consecutiv, după care va fi direcţionat numai pentru centralele care înlocuiesc unităţile de cogenerare existente cu altele de înaltă eficienţă.

Potrivit lui Opriş, valoarea bonusului acordat scade pro­gresiv de la an la an, pentru că „ne interesează să atragem investiţiile acum, cât mai repede, nu mai târziu”. Cel mai mare bonus îl vor primi producătorii care folosesc gazele din reţeaua de distribuţie – 34,15 euro/MWh în primul an şi 30,1 euro/MWh în ultimul an. Pentru unităţile care folosesc gazele din reţeaua de transport şi pentru cele pe combustibil lichid se vor acorda 24,5 euro/MWh în primul an şi 14,63 euro/MWh în ultimul.

Termocentralele pe combustibil solid vor primi în primul an un bonus de 26,06 euro/MWh, care se va reduce în ultimul an la 6,6 euro/MWh, valori care includ TVA. Cen­tralele care vor beneficia de schema de sprijin sunt stabi­lite anual de către ANRE. Dacă o termocentrală utilizează mai multe tipuri de combustibil pentru a produce energie, valoarea bonusului va fi determinată pe baza materiei prime cu cea mai mare pondere.

Dublu câştig

Pentru ca un investitor să primească aceste bonusuri, mai întâi trebuie să le ceară în scris agenţiei. ANRE va decide, apoi, acordarea sprijinului pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, pe baza cantităţii livrate efectivîn sistemul electroenergetic naţional. „Pentru producător, câştigul este dublu: o dată din vânzarea energiei la preţul pieţei şi a doua oară din primirea bonusului. De aceea, ne aşteptăm ca în următorii ani să avem investiţii private în centrale de cogenerare de până la 4.000 MW”, precizează preşedintele ANRE.

Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă – ale cărei principale calităţi sunt emisiile poluante reduse şi utilizarea mai eficientă a combustibililor – poate fi comercializată prin contracte reglementate (la preţuri stabilite de ANRE), pe durata de aplicare a schemei, la 90% din preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice realizat în anul anterior pe Piaţa pentru Ziua Următoare, una dintre plat­formele de tranzacţionare administrate de OPCOM.

Strategie naţională

Sprijinirea producţiei autohtone de energie în cogenerare este un punct al Strategiei Energetice a României. De altfel, chiar premierul Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat, recent, că firmele care produc energie electrică şi energie termică în cogenerare utilizează sisteme moderne, astfel că vor beneficia de sprijin şi unele bonusuri.

Unităţile de cogenerare au început să se dezvolte în România din 1950, în scopuri exclusiv industriale, iar în perio­ada 1960-1970 aceste centrale au început să he utilizate pentru încălzire şi prepara­rea apei calde de consum.

Printre producătorii de energie în cogenerare se regăsesc Termoelectrica, Electrocentrale Bucureşti şi mai multe cen­trale electrotermice aflate în subordinea şi administrarea autorităţilor locale. De asemenea, firme private precum Coca-Cola România ori Zentiva România au instalat centrale electrice de mai mici dimensiuni atât pentru consum propriu, cât şi pentru comercializarea energiei pe piaţă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

Cookies / Confidentialitate / ANPC